YGS-LYS=YÖKS=YKS - Su Tercih Robotu

Su Tercih Robotu

YGS-LYS=YÖKS=YKS YGS-LYS=YÖKS=YKS

Sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olacak

İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır.  

BİRİNCİ OTURUM 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda  adaylar iki ayrı oturuma katılacaktır.

İlk oturumda adaylar temel yeterlilik  testini alacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme  odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama,  kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının  ölçülmesi amaçlanmaktadır.Türkçe ve Temel matematik sorularından  oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda  da  Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.

Bütün  adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur.  

40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir.

Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir

Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50'dir.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.  Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı'nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150'nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.  Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları,  istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır. 
 

İKİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI 

Birinci oturumdan sonra öğle  arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel  Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin  sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise  adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil  yine bilgisi esas alınacaktır.  İkinci oturumda Türk dili ve  edebiyatı-coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4  test yer alacak. Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata  dayalı olacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç  haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla  gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynıhafta sonu pazar günü tek  oturumda gerçekleştirilecektir.

İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları 

İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır. 

Tercih edilecek puan türüne göre:

Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 50'dir. 

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50,  Fen Bilimleri testinin ağırlığı yüzde 50'dir. 

Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı yüzde 50'dir.

YERLEŞTİRME 

Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta, 

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (yüzde 50)] +[Temel Matematik Testi (yüzde 50)]

Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.


12 Ekim 2017 Perşembe


Tüm Haberler