Özel okul teşvikleri için başvurular başladı - Su Tercih Robotu

Su Tercih Robotu

Özel Özel okul teşvikleri için başvurular başladı

Özel okul teşvikinden yararlanmak isteyen özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), ögM4;renciler de e-Okul üzerinden 6 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yer alan "5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"na göre, 75 bin öğrenciye 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) 6 bin, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde 15'er bin, temel lise seviyesinde de 24 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanacak.

Özel okullarda, 2018-2019 egM4;itim oM6;gM4;retim yılında teşvikten yararlanacak her bir oM6;gM4;renciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960'ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610'ar lira destek ödemesi yapılacak.

Okul oM6;ncesi egM4;itim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) oM6;gM4;renim goM6;recek, yaşları 48-66 ay arasında olan oM6;gM4;rencilerin veli veya vasileri, egM4;itim ve oM6;gM4;retim destegM4;i icP7;in kayıtlı bulundukları resmi veya oM6;zel okullardan e-Okuldaki "özel kurumlar egM4;itim ve ögM4;retim destegM4;i" menuM6;suM6; uM6;zerinden başvuru yapacak.

EgM4;itim ve oM6;gM4;retim destegM4;inden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı goM6;ruM6;nmeyen okul oM6;ncesi oM6;gM4;rencilerinin veli veya vasileri, okul oM6;ncesi egM4;itim yapılan resmi veya oM6;zel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunacak.

İlkokul, ortaokul ve ortaoM6;gM4;retim okullarında oM6;gM4;renim goM6;ren oM6;gM4;rencilerin veli veya vasileri, oM6;gM4;rencinin kayıtlı bulundugM4;u resmi veya oM6;zel okul muM6;duM6;rluM6;klerine müracaat edecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin veli veya vasileri de başvurularını öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan gerçekleştirecek.

EgM4;itim ve oM6;gM4;retim destegM4;i almaya hak kazananlar, okulun oM6;gM4;renim suM6;resi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu oM6;gM4;rencilerden uzun suM6;reli tedavi goM6;rduM6;gM4;uM6;nuM6; sagM4;lık raporuyla belgelendirenler haricP7;, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan oM6;gM4;renciler egM4;itim ve oM6;gM4;retim destegM4;inden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim uM6;cretinin BakanlıkcP7;a karşılanacak egM4;itim ve oM6;gM4;retim destegM4;inin dışında kalan bedelini ayrıca okula oM6;deyecek.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.

Başvurular 6 Eylül'e kadar sürecek

Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, ögM4;renciler ise e-Okul üzerinden 6 Eylül'e kadar başvurularını yapacak. Tercih işlemi yapabilecek öğrenciler, 7 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 7-14 Eylül'de alınacak.

Yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar sürecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.


16 Ağustos 2018 Perşembe


Tüm Haberler