2018 LGS açıklandı - Su Tercih Robotu

Su Tercih Robotu

2018 2018 LGS açıklandı


2018 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere  yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet  adresinden açıklandı - Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin  70 aday tercih yaptı, bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş  kaldı - Yerel yerleştirmede ise 1 milyon 141 bin 318 kontenjan için 1 milyon 17  bin 891 aday tercih yaptı, bu öğrencilerden 798 bin 926'sı yerleşirken 91 bin  687'si yerleşemedi. Yerel yerleştirmede 342 bin 392 boş kontenjan bulunuyor

Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının  (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı  ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8'inci sınıfını  başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13  Temmuz'da alındı.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal  bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu  liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav  puanı üstünlüğüne göre yapıldı.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere  göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri,  öğrencilerin ortaokullarda bulunuşları, tercih önceliği, okul başarı puanları,  devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapıldı.

Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin 70 aday  tercih yaptı, bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş kaldı.

Merkezi sınav sonucuna göre, 33 bin 694 öğrenci birinci tercihine, 35  bin 148 öğrenci ikinci tercihine, 27 bin 912 öğrenci üçüncü tercihine, 18 bin 812  öğrenci dördüncü tercihine, 11 bin 717 öğrenci ise beşinci tercihine  yerleştirildi.

Bu yerleştirme soncunda 28 bin 740 kontenjana sahip Anadolu imam hatip  liselerine 28 bin 675 öğrenci yerleşti; 65 kontenjan ise boş kaldı. Ayrıca  Anadolu liselerinin 35 bin 560 kontenjanının tümüne yerleştirme yapıldı. 19 bin  140 kontenjanlı Anadolu teknik programlarına 19 bin 8 öğrenci yerleştirilirken,  132 kontenjan boş kaldı. 34 bin 530 kontenjanı bulunan fen liselerinin tamamı ile  9 bin 510 kontenjanı olan sosyal bilimler liselerinin tümüne öğrenci  yerleştirildi.

YEREL YERLEŞTİRME

Yerel yerleştirmede ise 1 milyon 141 bin 318 kontenjan için 1 milyon  17 bin 891 aday tercih yaptı, bu öğrencilerden 798 bin 926'sı yerleşirken 91 bin  687'si yerleşemedi. Yerel yerleştirmede 342 bin 392 kontenjan boş kaldı.

Yerel yerleştirme sonucunda 503 bin 970 öğrenci birinci tercihine, 118  bin 327 öğrenci ikinci tercihine, 84 bin 619 öğrenci üçüncü tercihine, 57 bin 314  öğrenci dördüncü tercihine, 34 bin 696 öğrenci ise beşinci tercihine  yerleştirildi.

Bu yerleştirme sonucunda 224 bin 950 kontenjanı bulunan Anadolu imam  hatip liselerine 117 bin 662 öğrenci yerleşirken bu liselerin 107 bin 288  kontenjanı boş kaldı. Anadolu liselerinin ise 434 bin 886 kontenjanından 413 bin  816'sına yerleştirme yapıldı ve bu liselerin 21 bin 70 kontenjanı boş kaldı. 481  bin 482 kontenjanı bulunan Anadolu meslek programlarına 267 bin 448 öğrenci  yerleşirken 214 bin 34 boş kontenjan bulunuyor.

Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmenin ardından bin 653 adayın  pansiyonlu okullara yerleştirilmek üzere tercihleri dikkate alındı. Bu adaylardan  477'si pansiyonlu okullara yerleştirildi.

Genel olarak merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme sonuçlarına  göre; yüzde 50 Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesine, yüzde 15  imam hatip lisesine, yüzde 35 meslek liselerine yerleşme gerçekleşti.

Merkezi yerleştirme işlemlerinde adaylar sınav puanlarına göre  yerleştirildi, sadece 51 aday için sınav puan eşitliği durumu oluştu ve bu  adaylar ortaöğretim başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre yerleştirildi.

Yerel yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için  kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapıldı, bu işlem sonucunda  puanların eşitliği oluşan 5 aday, ilgili okullara manuel yerleştirildi. Bu 5  aday, hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara  yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı  oluşmadı.

Ayrıca aynı tarihlerde "Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması" işlemleri gerçekleşiyor.

İŞLEMLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir. Bakanlık 5 maddelik açıklaması:

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

 c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

2018 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB tarafından tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri, 16 Eylül 2018 tarihinde sona ererken okullar ne zaman açılıyor, sorusu tercih takviminin içerisinde açıklandı. Buna göre okullar, 18 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim dönemi başlıyor.


30 Temmuz 2018 Pazartesi

 

Tüm Haberler